Salland Boert en Eet Bewust

Salland Boert en Eet Bewust

Aangezien wij de verbinding tussen boer en burger erg belangrijk vinden zijn wij aangesloten bij Salland Boert en Eet Bewust. Hier zijn al veel agrarische bedrijven uit Salland bij aangesloten. Deze groep is bij elkaar om gezamenlijk te laten zien hoe de Nederlandse agrarische sector werkt en produceert. Dit wordt gedaan door bedrijven open te stellen voor burgers, open dagen te organiseren, het ontvangen van schoolklassen en middels social media. 

Om als boer deel te nemen aan Salland Boert en Eet Bewust moet de boerderij gekeurd worden. Bij deze keuring is ook een burger aanwezig. Er wordt dan voornamelijk gekeken naar hoe het bedrijf in de maatschappij staat. Verder zijn de thema’s uitstraling bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en diergezondheid belangrijk. Salland Boert en Eet Bewust gaat hierbij uit van maatstaven zoals die ook gelden voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Kijk ook eens op de website van Salland Boert en Eet Bewust voor activiteiten of om je aan te melden voor de nieuwsbrief!